Ajuntament de Santa Susanna


Composició del Ple

Partit políticInformació
AIS-JUNTSNom: JOAN CAMPOLIER MONTSANT
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea: Territori,Turisme,Ordenació i Disciplina Urbanística,Secretaria i Serveis Jurídics,Economia i Hisend
AIS-JUNTSNom: JOAN SOLA VILA
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea: Infraestructures, Manteniment i Neteja Viària, Platges, Enllumenat, Medi Ambient, Esports
AIS-JUNTSNom: SILVIA VIVES MORELL
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea: Promoció Econòmica, Turisme, Comerç i Fires, Consum, Disciplina i Ordenació de Mercats,Ocupació, OAC
AIS-JUNTSNom: JOSEP LLUIS MULERO PLATA
Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea: Policia Local, Mobilitat i Aparcaments, Protecció Civil, Plans d'Emergència
AIS-JUNTSNom: VICTOR VALVERDE RIVAS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea: Ensenyament, Salut, Benestar Social, Gent Gran
AIS-JUNTSNom: ANNA CASTAÑEDA VIVES
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea: Cultura, Festes, Joventut, Participació Ciutadana
ERC-SEE-AMNom: MERITXELL ROMERO PINET
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea:
ERC-SEE-AMNom: SERGI POZZI CEJAS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea:
ERC-SEE-AMNom: ELENA BUXEDA RODRÍGUEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea:
CASSNom: JORDI CUSACHS OMELLA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea:
CsNom: RAQUEL QUILES PUERTO
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat