Ajuntament de Santa Susanna

escut
 • Codi oficial estadístic: 0826130008
 • Adreça: Pl. Catalunya, s/n
 • Codi postal i localitat: 08398 Santa Susanna
 • Comarca: Maresme
 • Població 2018: 3.381
 • Telèfon: 93-7678441
 • Fax: 93-7678750
 • NIF: P0826100J
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Joan Campolier Montsant
 • Adreça electrònica: ajuntament@stasusanna.org
 • Web: http://www.stasusanna.org/
 • Horari d'atencio: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat