Ajuntament de Sant Martí de Tous


Fons de cooperació local de Catalunya

AnyTipusSubvenció
2012Municipi (lliure disposició)56.579,80
2012Supramunicipal2.582,13
2011Municipi (lliure disposició)61.657,11
2011Supramunicipal4.433,85
2010Municipi (lliure disposició)68.565,37
2010Supramunicipal5.329,76
2009Municipi (lliure disposició)65.532,77
2009Supramunicipal5.268,10
2008Municipi (lliure disposició)63.516,09
2008Supramunicipal5.275,90
2007Municipi (lliure disposició)53.103,85
2007Supramunicipal4.901,81
2006Municipi (lliure disposició)44.402,22
2006Supramunicipal4.539,33
2005Municipi (lliure disposició)31.782,49
2005Petit municipi17.114,62
2005Supramunicipal3.491,22
2004Municipi (lliure disposició)30.856,79
2004Supramunicipal2.697,45
2003Municipi (lliure disposició)10.562,57
2003Petit municipi19.689,18
2003Supramunicipal1.286,46
2002Municipi (lliure disposició)10.250,28
2001Municipi (lliure disposició)9.554,12
2000Municipi (lliure disposició)9.387,48
1999Municipi (lliure disposició)9.203,42
1998Municipi (lliure disposició)9.045,85
1997Municipi (lliure disposició)8.973,06
1996Municipi (lliure disposició)8.973,06
1995Municipi (lliure disposició)8.973,06
Bústia de contacte: just.cortes@gencat.cat