Ajuntament de Sant Martí de Centelles


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat truncat: 1r. d'atzur, un coll d'or movent de la punta amb el cim més alt somat d'un castell d'argent tancat de sable i embanderolat truncat d'or i de gules, i el cim més baix somat d'una església d'argent; 2n. losanjat d'or i de gules. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 01-JUN-83
Data de publicació en el DOGC: 06-JUL-83
DOGC núm.: 342
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, faixada blava, blanca, groga i blava, les faixes superior i inferior doble amples que les dues centrals, amb una losange d'altura de 4/6 parts de la del drap, quarterada en sautor, groc i vermell.
Data d'aprovació: 10-JUL-91
Data de publicació en el DOGC: 02-AGO-91
DOGC núm.: 1475
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat