Ajuntament de Sant Martí de Centelles

escut
 • Codi oficial estadístic: 0822480001
 • Adreça: Estació, 2
 • Codi postal i localitat: 08592 L'Abella (Sant Martí de Centelles)
 • Comarca: Osona
 • Població 2018: 1.131
 • Telèfon: 93-8442406
 • Fax: 93-8441120
 • NIF: P0822200B
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Nuria Roca Carrasco
 • Adreça electrònica: st.martic@diba.cat
 • Web: http://www.smarticentelles.org
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat