Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta


Entitats que formen l'ens

Nom de l'ensPoblació 2013
Sant Julià de Vilatorta2.955
Sant Julià de Vilatorta2.919
Disseminat de Sant Julià de Vilatorta36
Vilalleons121
Vilalleons21
Disseminat de Vilalleons100
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat