Ajuntament de Vilassar de Mar


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat partit: 1r. d'argent, 3 torres obertes de gules sobre un peu d'atzur amb una barca de vela llatina d'argent; 2n. d'or, 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 09-SEP-09
Data de publicació en el DOGC: 01-OCT-09
DOGC núm.: 5475
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat