Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues


Composició del Ple

Partit políticInformació
SC-PM-CPNom: MONTSERRAT ALBET NOYA
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Alt Penedès
Àrea: Governació, RRHH, Organització, Serveis Centrals, Secretaria, Comunicació e Informació.
SC-PM-CPNom: EVA TRIAS VIA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Alt Penedès
Àrea: Urbanisme, Obres Púb., Serveis Grals., Medi Ambient, Fires, Mercats i Educació.
SC-PM-CPNom: RAUL CASADO RUIZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Alt Penedès
Àrea: Hisenda, Compres, Comerç, Turisme, Serveis a les persones, Culotura, Festes, Salut, Consum i Joven.
SC-PM-CPNom: CISCO DE LA CRUZ MUÑOZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Alt Penedès
Àrea: Seguretat Ciutadana, Protecció Civil, Obres, Serveis Grals., Via Pública i Edificis Mcpals.
ERC-AMNom: MARIA ANTÒNIA ADMETLLA SALVATELLA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 11-04-2017
Comarca: Alt Penedès
Àrea:
ERC-AMNom: ERNEST DURAN BANCHS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Alt Penedès
Àrea:
ERC-AMNom: IRIS GONZÀLEZ FIGUERAS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 19-09-2017
Comarca: Alt Penedès
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat