Ajuntament de Sant Cugat del Vallès


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat truncat: 1r. de gules, 2 claus passades en sautor amb les dents al cap i mirant cap enfora, la d'or en banda i la d'argent en barra, ressaltades d'un monestir de porpra tancat d'argent; i al 2n. d'or, 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de ciutat..
Data d'aprovació: 25-ABR-01
Data de publicació en el DOGC: 11-MAI-01
DOGC núm.: 3386
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Emblema
EmblemaDescripció: Símbol de color verd, que té una estructura romboïdal amb un cercle a cada vèrtex, per representar els districtes que conformen la ciutat, i tres ratlles verticals a l'interior que simbolitzen el monestir.
Data d'aprovació: 19-ABR-06
Data de publicació en el DOGC: 22-MAI-06
DOGC núm.: 4638
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat