Ajuntament de Sant Cugat del Vallès


Composició del Ple

Partit políticInformació
ERC-AMNom: MIREIA INGLA MAS
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Alcaldia
PSC-MpSC-CPNom: PERE SOLER ARTALEJO
Càrrec: 1r Tinent d'Alcade
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat
CUP-AMUNTNom: NÚRIA GIBERT DASCA
Càrrec: Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Drets Socialsi Igualtat
ERC-MES-AMNom: FRANCESC DUCH I ALTET
Càrrec: Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Cohesió Territoriali Habitatge
ERC-MES-AMNom: ESTHER MADRONA I GRASES
Càrrec: Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Cultura, Educació, Esports i Joventut
PSC-MpSC-CPNom: ELENA VILA GÓMEZ
Càrrec: Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Promoció Econòmica, Ocupació i Empresa
CUP-AMUNTNom: LOURDES LLORENTE MARTÍNEZ
Càrrec: Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Bon Govern, Transparència i Participació
ERC-MES-AMNom: ALBA GORDÓ I VILASECA (JOVENT REPUBLICÀ)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Comissionat per l'Emergpencia Climàtica, Sostenibilitat, Joventut
ERC-MES-AMNom: FRANCESC CAROL I ALFÉREZ (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Seguretat Ciutadana, Via Pública i Benestr Animal
ERC-MES-AMNom: GEMMA ARISTOY I PUJOL (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Ciutadania i Salut, Esports
PSC-MpSC-CPNom: JOSE MARÍA GALLARDO DOMÍNGUEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Serveis Urbans, Mobilitat i Transport
CUP-AMUNTNom: MARCO SIMARRO ZANON
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Participació i Barris, Joventut
PSC-MpSC-CPNom: MARÍA PILAR GORINA SÁENZ DE CABEZÓN
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Infància
JUNTSNom: JOSEP LLUÍS LLIBERIA BLASCO (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
JUNTSNom: ELOI ROVIRA CAMPOS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
JUNTSNom: CARMELA FORTUNY CAMARENA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
JUNTSNom: CRISTINA PARAIRA BESER
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
JUNTSNom: SANDRA CASAT MARTINEZ (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
JUNTSNom: JOSEP MARIA VALLÈS NAVARRO (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
JUNTSNom: ALBERT SALARICH SANCHEZ (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
JUNTSNom: NURIA FERNANDEZ GALOFRÉ (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
JUNTSNom: JOAN PUIGDOMÈNECH FRANQUESA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
CsNom: ALDO CIPRIAN RODRÍGUEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
CsNom: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
CsNom: SERGIO BLÁZQUEZ AGUIRRE
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat