Ajuntament de Sant Celoni


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat truncat i semipartit: 1r d'atzur, una campana d'or batallada de sable; 2n d'or, una cabra arrestada de sable i bordura de 8 peces també de sable; i al 3r de gules, una creu plena d'argent. Per timbre, una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 18-OCT-83
Data de publicació en el DOGC: 23-NOV-83
DOGC núm.: 383
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blava, carregada al centre d'una creu, el pal vertical de color vermell, i l'horitzontal groc, tots dos d'una amplada d'un terç de l'alt del drap, al seu torn carregada d'una altra creu, el pal vertical blanc i l'horitzontal negre, tots dos d'una amplada d'1/9 de l'alt del drap.
Data d'aprovació: 24-MAI-91
Data de publicació en el DOGC: 05-JUN-91
DOGC núm.: 1451
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat