Ajuntament de Sant Boi de Llobregat


Composició del Ple

Partit políticInformació
PSC-CPNom: LLUÏSA MORET SABIDÓ
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Alcaldia
PSC-CPNom: JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN LUJÁN
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Territori i Desenvolupament Econòmic, Policia Local i Protecció Civil
PSC-CPNom: MARIA SALUD GONZÁLEZ MARTÍN (INDEPENDENT)
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Ciutat Sostenible, Medi Ambient i Espai Natural, Residus Municipals Urbans
PSC-CPNom: JUAN ANTONIO TAMAYO FERNÁNDEZ
Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Governació i Qualitat Democràtica, Economia i HIsenda, RRHH
SBeC-ECGNom: ALBA MARTINEZ VELEZ
Càrrec: 4a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Educació i Universitats, Igualtat i Drets Socials, Ocupació i Formació Ocupacional
PSC-CPNom: JAVIER LÓPEZ HERRANZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Infància, Adolescència i Familia, Habitatge Social Diversitat Funcional i Inclusió
PSC-CPNom: ANTONIA BARRAGÁN PRIETO
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Esports i Gent Gran
PSC-CPNom: MARC AGUILÀ ESTEVE
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Projectes Europeus, Transparència i Joventut
SBeC-ECGNom: DANIEL MARTINEZ REDONDO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Noves Formes de Participació
PSC-CPNom: CÉSAR ANTONIO THOVAR PÉREZ (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut
PSC-CPNom: ELISABET LATORRE SENDINO
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Desenvolupament Econòmic, Comerç, Turisme i Fires, Consum, Mercats
PSC-CPNom: ASCENSIÓN DOMÍNGUEZ RECIO (SENSI)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Ocupació i Formació Ocupacional, Igualatat d'Oportunitats, Igualtat de Gèenre
PSC-CPNom: JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ LABRADOR
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Cultura, Proximitat i Districtes
PSC-CPNom: CRISTINA MUÑOZ HERNÁNDEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Seguretat Pública i Protecció Civil
PSC-CPNom: FRANCISCO JAVIER NICOLÁS NICOLÁS (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC-AMNom: MIQUEL SALIP I SERRET
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC-AMNom: ROSA MUR I PETIT
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC-AMNom: JAUME SANS I MARGENET
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC-AMNom: ANDREA MARTINEZ I GARCIA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC-AMNom: JORDI VILAR I SALVADOR
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
CsNom: OLGA PUERTAS BALCELL
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
CsNom: LLUÍS TEJEDOR FABREGAT
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
CsNom: CARLES CAMPDEPADRÓS GARCÍA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
PODEM-EsquerraUNom: JORGE ROMERO GIL
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
PODEM-EsquerraUNom: XAVIER ALEJANDRE CASANOVA (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat