Estacionaments Urbans de Sant Adrià de Besòs, SA (EUSABSA)

  • Codi oficial estadístic: 0819445015
  • Adreça: De Gravina, 3-5
  • Codi postal i localitat: 08930 Sant Adrià de Besòs
  • Comarca: Barcelonès
  • Telèfon: 93-4620938
  • NIF: A58478918
  • President/Presidenta: Sr./Sra Vacant
  • Tipus d'ens: Societat mercantil participada íntegrament per l'entitat local
  • Ens del què depèn: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat