Ajuntament de Sant Adrià de Besòs


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de porpra, una enclusa d'or acompanyada a la punta d'una faixa ondada d'argent. Per timbre, una corona de baró i acoblat darrera l'escut un bàcul de bisbe d'or posat en pal.
Data d'aprovació: 09-ABR-87
Data de publicació en el DOGC: 20-MAI-87
DOGC núm.: 841
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, de porpra, amb l'enclusa groga de l'escut, d'altura 1/3 de la del drap i amplada 1/3 de la llargària del mateix drap, posada a 1/18 de la vora de l'asta i a 5/36 de la superior; i una faixa ondada blanca de mitja, tres i mitja ones, de gruix 1/9 de l'alçària del drap, posada a 1/9 de la vora inferior.
Data d'aprovació: 19-MAR-02
Data de publicació en el DOGC: 04-ABR-02
DOGC núm.: 3608
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat