Ajuntament de Saldes


Composició del Ple

Partit políticInformació
TsP-AMNom: MOISÈS MASANAS LÓPEZ
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Berguedà
Àrea: Territori, Obres i Serveis, Finances, Hisenda i Participació
TsP-AMNom: ISMAEL CALVO CLEMENTE
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Berguedà
Àrea: Governació, Comunicació i Esports
TsP-AMNom: CLÀUDIA MATAMALA AVELLANEDA
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Berguedà
Àrea: Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
TsP-AMNom: FRANCESC IZQUIERDO CAPDEVILA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Berguedà
Àrea: Benestar Social i Salut
TsP-AMNom: RAMON BOIXADER PRAT
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Berguedà
Àrea: Món Rural
TsP-AMNom: GERARD ROTLLANT PERARNAU
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Berguedà
Àrea: Joventut
TsP-AMNom: IGNASI RIPOLL LLORENS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Berguedà
Àrea: Cultura, Medi Ambient i Transició Energètica
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat