Ajuntament de Saldes


Composició del Ple

Partit políticInformació
TsP - AMNom: MOISÈS MASANAS LÓPEZ
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea:
TsP - AMNom: JASMINA PRAT BADIA
Càrrec: 1a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Turisme, Comerç i Comunicació.
TsP - AMNom: ROSER JORDANA VERDAGUER
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Medi Ambient i Mon Rural.
TsP - AMNom: IGNASI TORRA ROQUETA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Cultura, Patrimoni Històric i Esports.
TsP - AMNom: FRANCISCO IZQUIERDO CAPDEVILA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Benestar Social i Salut.
CPNom: DOLORS GONZÁLEZ DANA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea:
CPNom: JORDI SIMÓN ROTLLANT
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat