Ajuntament de Ripollet


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de porpra, un pollet d'or acostat a la destra d'una roda dentada d'argent, i a la sinistra d'una mola de molí d'argent; el peu ondat d'or amb 4 pals de gules, sostenint un riu en forma de faixa ondada d'atzur. Per timbre, una corona de vila.
Data d'aprovació: 25-FEB-04
Data de publicació en el DOGC: 26-MAR-04
DOGC núm.: 4100
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, amb una banda blau clar d'amplària 13/36 de la llargària del drap, la vora del costat del vol de la qual traçada des del punt situat a 25/72 de la vora superior, comptant des de l'asta, fins a l'angle inferior del vol, deixant formats un triangle porpra a l'asta i un de groc al vol; la banda, carregada amb un pollet groc, mirant a l'asta, d'alçària 5/24 de lad el drap i llargària 1/8 de la del mateix drap, posat a 1/12 de la vora superior i a 1/12 de la de l'asta.
Data d'aprovació: 26-MAI-06
Data de publicació en el DOGC: 22-JUN-06
DOGC núm.: 4660
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat