Ajuntament del Prat de Llobregat


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, una espasa d'argent guarnida d'or i una clau d'or amb la dent al cap i mirant cap endins passades en sautor. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 29-MAR-01
Data de publicació en el DOGC: 23-ABR-01
DOGC núm.: 3373
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat