Ajuntament dels Hostalets de Pierola


Composició del Ple

Partit políticInformació
SI-CPNom: DANIEL VENDRELL DOMÍNGUEZ (IND.)
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Alcaldia i Presidència.
MCHNom: JAUME TRIAS CAMBRA
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Economia, Hisenda, Governació, Règim Intern, Atenció i Participació Ciutadana, Urbanitzacions i Cultura.
SI-CPNom: MARTA CASAS COMAS (IND.)
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Benestar Social, Festes, Gent Gran i CRIP.
SI-CPNom: PERE SARRÀ MARTÍNEZ (IND.)
Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Urbanisme, Obres i Serveis.
SI-CPNom: CARME ZARAGOZA OTON (IND.)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Educació, Joventut i Turisme.
SI-CPNom: JORDI RAMAS HINOJOSA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Medi Ambient i Personal.
CiUNom: NATIVIDAD ESCALA SALVO
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Governació i Salut.
ERC-AMNom: BASTANIST CUCURELLA JORBA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea:
ERC-AMNom: GEMMA FABRÉS I CASALS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea:
ERC-AMNom: HÈCTOR CASTELLS I LÓPEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea:
ERC-AMNom: GUADALUPE DIAZ RIVAS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 19-12-2016
Comarca: Anoia
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat