Ajuntament dels Hostalets de Pierola


Composició del Ple

Partit políticInformació
ERCNom: GERARD PARCERISAS
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Medi Ambient, Protocol, Parcs i Jardins
JUNTSNom: JORDI PARCERISAS VALLS INDEPENDENT
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Urbanisme, Obres i Serveis, Parcs i Jardins, Comunicació i Serveis Territorials
ERC-AMNom: JAVIER FORNER ESTEVE
Càrrec: 2n Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Hisenda, Promoció Econòmica, Ocupació, Esports i Turisme
ERC-AMNom: IRENE ABAD GIL
Càrrec: 3a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Acció Social, Comunicació, Gent Gran i Salut
ERC-AMNom: GEMMA FABRÈS CASALS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Festes, Joventut, Promoció Econòmica i Ocupació Tradicions i Turisme
ERC-AMNom: JAVIER ALBERICH RUIZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Governació, Urbanitzacions, Règim Intern i Personal
JUNTSNom: MARIA DELS ÀNGELS LORÉS OTZET INDEPENDENT
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Atenció i Participació Ciutadana, CRIP, Cultura, Ensenyament, Tradicions i Transparència
SUMEM-CPNom: DANIEL VENDRELL DOMINGUEZ INDEPENDENT
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
SUMEM-CPNom: CARME ZARAGOZA OTON
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
SUMEM-CPNom: JAUME TRIAS CAMBRA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
SUMEM-CPNom: JORDI RAMAS HINOJOSA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat