Ajuntament d'Òrrius


Composició del Ple

Partit políticInformació
ERC-AMNom: JORDI RULL CLAUS
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea: Àrea de Règim interior i Atenció al ciutadà. Àrea d'Urbanisme i obres
ERC-AMNom: PERE PUIG I VILA (INDEPENDENT)
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea: Àrea de Serveis i vies publiques. Àrea de Medi ambient
ERC-AMNom: IMMACULADA TRIADÓ I ESPLUGAS (INDEPENDENT)
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea: Àrea d'Hisenda, Patrimoni, Recursos humans i Promoció econòmica. Àrea de Salut pública i Benestar social
ERC-AMNom: JORDI ALBETS PORTA
Càrrec: 3e Tinent d'Alcalde
Nomenament: 08-06-2017
Comarca: Maresme
Àrea: Àrea d'Educació.
No adscritaNom: GLÒRIA MATEO CUQUET
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea: Cultura i Joventut.
CiUNom: FRANCESC GARRIDO VERDUGO (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea: Esports, Telecomunicacions i Transparència.
CiUNom: MARIA ROSER CUQUET GIRO (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat