Ajuntament d'Òdena


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, sembrat de creuetes d'argent; ressaltant sobre el tot, una banda d'or. Per timbre, una corona de baró.
Data d'aprovació: 21-JUL-88
Data de publicació en el DOGC: 01-AGO-88
DOGC núm.: 1025
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blava, amb un sembrat de creus blanques amb els braços d'amplada d'1/31 parts de l'alt del drap i de llargària de 5/21 parts, i separades entre si per 3/21 parts; sobre el tot una banda groga d'amplada d'1/15 parts de la diagonal del drap.
Data d'aprovació: 15-ABR-93
Data de publicació en el DOGC: 28-ABR-93
DOGC núm.: 1738
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat