Ajuntament d'Òdena

escut
 • Codi oficial estadístic: 0814300000
 • Adreça: Pl. Major, 2
 • Codi postal i localitat: 08711 Òdena
 • Comarca: Anoia
 • Població 2018: 3.608
 • Telèfon: 93-8017434
 • Fax: 93-8017548
 • NIF: P0814200B
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Maria Sayavera Seuba
 • Adreça electrònica: odena@odena.cat
 • Web: http://www.odena.cat/
 • Horari d'atencio: dill-div 8 h a 15h. Dimarts 16h30m a 19h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat