Ajuntament de Montclar


Fons de cooperació local de Catalunya

AnyTipusSubvenció
2012Municipi (lliure disposició)29.710,99
2012Supramunicipal1.355,91
2011Municipi (lliure disposició)32.983,06
2011Supramunicipal2.371,85
2010Municipi (lliure disposició)36.641,43
2010Supramunicipal2.848,23
2009Municipi (lliure disposició)34.435,35
2009Supramunicipal2.768,22
2008Municipi (lliure disposició)33.257,73
2008Supramunicipal2.762,52
2007Municipi (lliure disposició)27.812,11
2007Supramunicipal2.567,23
2006Municipi (lliure disposició)23.490,75
2006Supramunicipal2.401,51
2005Municipi (lliure disposició)16.234,03
2005Petit municipi13.422,17
2005Supramunicipal1.783,26
2004Municipi (lliure disposició)15.204,14
2004Supramunicipal1.329,12
2003Municipi (lliure disposició)7.275,03
2003Petit municipi7.630,99
2003Supramunicipal886,06
2002Municipi (lliure disposició)7.067,73
2001Municipi (lliure disposició)6.873,73
2000Municipi (lliure disposició)6.769,58
1999Municipi (lliure disposició)6.636,85
1998Municipi (lliure disposició)6.524,39
1997Municipi (lliure disposició)6.808,80
1996Municipi (lliure disposició)6.808,80
1995Municipi (lliure disposició)6.808,80
Bústia de contacte: just.cortes@gencat.cat