Ajuntament de Montclar


Composició del Ple

Partit políticInformació
M-AMNom: RAQUEL SALA PRAT
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Berguedà
Àrea: Economia i Finances, Promoció Econòmica, Governació, Comerç, Turisme, Indústria
M-AMNom: ROMÀ GIRÓ SOBREVIAS
Càrrec: Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Berguedà
Àrea: Urbanisme i Obres Públiques, Política Territorial, Mantenment, Serveis, Comunicació
M-AMNom: MARIA TERESA SEUBA CODINA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Berguedà
Àrea: Agricultura, Ramaderia i Pesca, Caça, Medi Ambient
M-AMNom: MARTÍ PUIG VALL
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Berguedà
Àrea: Cultura, Joventut, Esports
M-AMNom: JOSEP PUJANTELL PRAT
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Berguedà
Àrea: Ensenyament, Serveis Socials, Sanitat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat