Ajuntament de les Masies de Voltregà


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, una rella d'or acompanyada a la destra d'una mitra d'argent creuada i amb les ínfules d'or, i a la sinistra d'una cabra arrestada de sable. Per timbre, una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 29-GEN-87
Data de publicació en el DOGC: 06-MAR-87
DOGC núm.: 812
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, verda, amb una rella groga al centre d'una dimensió màxima dels 7/9 de l'amplària de la bandera.
Data d'aprovació: 14-DES-89
Data de publicació en el DOGC: 12-GEN-90
DOGC núm.: 1241
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat