Ajuntament de Martorell


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, un mar en forma de peu ondat d'argent, carregat de 2 faixes ondades d'atzur, sostenint una torre d'or oberta acostada d'una mà d'or, de la destra, i d'un martell d'or, sinistra. Per timbre, una corona de marquès.
Data d'aprovació: 29-JUN-92
Data de publicació en el DOGC: 13-JUL-92
DOGC núm.: 1618
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, dividida en tres franges verticals iguals, de colors verd, blanc i blau, al cantó la torre groga d'altura d'1/3 i separada de la part superior per 1/9.
Data d'aprovació: 27-ABR-95
Data de publicació en el DOGC: 10-MAI-95
DOGC núm.: 2048
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat