Ajuntament de Martorell


Composició del Ple

Partit políticInformació
CiUNom: XAVIER FONOLLOSA COMAS
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC-AMNom: ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS
Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Area Territori i Sostenibilitat, Planificació i disciplina urbanístiques, Medi Ambient i Habitatge.
CiUNom: NURIA CANAL PUBILL
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Ensenyament i Serveis a les persones.
CiUNom: LLUÍS ESTEVE BALAGUÉ
Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Serveis Urbans, Via Pública, Mobilitat i Afers Interdepartamentals.
CiUNom: JOSE CASASAYAS PUIG
Càrrec: 4r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Hisenda, Intervenció, Gestió tributària, Seguretat Ciutadana, Policia Local i Protecció Civil.
CiUNom: LLUÍS AMAT FERRER
Càrrec: 5è Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Promoció Econòmica, Treball, Viver d'empreses, Relació amb el rteixit industrial, Cens d'empreses, Informàtica i noves tecnologies, Oficina atenció al ciutadà, Comerç, Mercats, Turisme, Règim Interior i Recursos Humans.
ERC-AMNom: MIRIAM RIERA I CREUS
Càrrec: 6a. Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Comunicació, Cooperació, Participació i Agermanaments.
CiUNom: CRISTINA DALMAU CERDÀ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Benestar Social, Serveis Socials d'atenció primària i especialitzats i Joventut.
CiUNom: BELÉN LEIVA HERRERA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Esport de promoció, Esport federat, Esport salut i relació amb les entitats de l'Area.
CiUNom: ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT
Càrrec: Regidor
Nomenament: 18-04-2016
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Gent Gran i Salut.
ERC-AMNom: SERGI CORRAL BARÓN
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Cultura tradicional i popular, Promoció cultural, Festes patronals, Relació amb les entiats de l'Àrea, Museus i Patrimoni Històric.
PSC-CPNom: LLUÍS TOMÀS MORENO (PSC-CP)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
PSC-CPNom: REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA (PSC-CP)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
PSC-CPNom: RAÚL ROZALÉN LLANOS (PSC-CP)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
PSC-CPNom: ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
MM-ENom: JOSÉ ANTONIO SIMÓN CABRERA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
MM-ENom: RICARD SANCHEZ GAYA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
MM-ENom: LAURA RUIZ SIGÜENZA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
MM-ENom: ASUNCIÓN VISITACIÓN MORENO LÓPEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
P.P.Nom: FRANCESC JOSEP ARPAL MACIÀ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
SMNom: RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat