Ajuntament de Malla


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: losanjat d'or i de sable; la filiera de gules. Per timbre, una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 12-GEN-94
Data de publicació en el DOGC: 24-GEN-94
DOGC núm.: 1850
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, losanjada de groc i negre, amb tres rengles, cadascun de sis rombes negres sencers, i amb una bordura vermella de gruix 1/18 de la llargària del drap.
Data d'aprovació: 19-MAI-98
Data de publicació en el DOGC: 11-JUN-98
DOGC núm.: 2658
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat