Ajuntament de Malla


Composició del Ple

Partit políticInformació
UPMNom: EUDALD SENTMARTÍ CASTAÑÉ
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Osona
Àrea: Infraestructures i Agricultura
UPMNom: ROSER DA PENA MARTÍ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Osona
Àrea: Cultura i Turisme
UPMNom: CRISTINA GENÍS FITÓ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Osona
Àrea: Urbanisme i Habitatge
UPMNom: XAVIER REDORTA PEIX
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Osona
Àrea: Joventut i Esports
UPMNom: MARIA DOLORS RIESCO MALET
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Osona
Àrea: Medi Ambient
UPMNom: MARIA LUISA ROSELL ROVIRA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Osona
Àrea: Benestar Social, Educació i Sanitat
UPMNom: SÍLVIA SABATA FONT
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Osona
Àrea: Hisenda i Governació
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat