Ajuntament de Malla

escut
 • Codi oficial estadístic: 0811150006
 • Adreça: Casa Consistorial
 • Codi postal i localitat: 08519 Malla
 • Comarca: Osona
 • Població 2018: 271
 • Telèfon: 938856306
 • Fax: 938814029
 • NIF: P0811000I
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Eudald Sentmartí Castañé
 • Adreça electrònica: malla@diba.cat
 • Web: http://www.malla-osona.net/
 • Horari d'atencio: dilluns a divendres de 12h-14h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat