Ajuntament de la Llacuna


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'or, un cérvol d'atzur contornat. Per timbre, una corona de baró.
Data d'aprovació: 17-GEN-92
Data de publicació en el DOGC: 29-GEN-92
DOGC núm.: 1548
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat