Ajuntament de la Llacuna


Fons de cooperació local de Catalunya

AnyTipusSubvenció
2012Municipi (lliure disposició)54.603,50
2012Supramunicipal2.491,93
2011Municipi (lliure disposició)59.296,99
2011Supramunicipal4.264,13
2010Municipi (lliure disposició)65.194,18
2010Supramunicipal5.067,71
2009Municipi (lliure disposició)61.802,06
2009Supramunicipal4.968,20
2008Municipi (lliure disposició)59.334,66
2008Supramunicipal4.928,58
2007Municipi (lliure disposició)49.899,53
2007Supramunicipal4.606,03
2006Municipi (lliure disposició)42.321,22
2006Supramunicipal4.326,58
2005Municipi (lliure disposició)29.525,39
2005Petit municipi16.170,49
2005Supramunicipal3.243,28
2004Municipi (lliure disposició)28.665,43
2004Supramunicipal2.505,88
2003Municipi (lliure disposició)10.268,22
2003Petit municipi17.835,14
2003Supramunicipal1.250,61
2002Municipi (lliure disposició)9.958,95
2001Municipi (lliure disposició)9.633,52
2000Municipi (lliure disposició)9.589,68
1999Municipi (lliure disposició)9.398,63
1998Municipi (lliure disposició)9.236,73
1997Municipi (lliure disposició)8.982,85
1996Municipi (lliure disposició)8.982,85
1995Municipi (lliure disposició)8.982,85
Bústia de contacte: just.cortes@gencat.cat