Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat truncat: 1r. d'argent, un sautor o creu de Santa Eulalia plena de gules; 2n. d'or, 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de ciutat.
Data d'aprovació: 02-SEP-86
Data de publicació en el DOGC: 03-OCT-86
DOGC núm.: 748
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blanca, amb una aspa plena vermella de braços de gruix 1/9 de l'alçària del drap, a la primera meitat vertical, i amb nou faixes iguals, cinc de grogues i quatre de vermelles, a la segona meitat.
Data d'aprovació: 01-JUN-05
Data de publicació en el DOGC: 27-JUN-05
DOGC núm.: 4413
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat