Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat


Composició del Ple

Partit políticInformació
PSC-CPNom: NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea: Alcaldia
PSC-CPNom: FRANCISCO JOSÉ BELVER VALLÉS (FRAN)
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea: Hisenda
PSC-CPNom: CRISTIAN ALCÁZAR ESTEBAN
Càrrec: 2n Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea: Habitatge i Urbanisme
PSC-CPNom: JOSÉ CASTRO BORRALLO (PEPE)
Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea: Convivència i Seguretat
PSC-CPNom: ROCÍO DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ (ROCÍO)
Càrrec: 4a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea: Empresa i Turisme
PSC-CPNom: JESÚS HUSILLOS GUTIÉRREZ
Càrrec: 5è Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea: Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
PSC-CPNom: JAUME GRAELLS I VEGUIN
Càrrec: 6è Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea: Educació i Joventut
PSC-CPNom: DAVID QUIRÓS BRITO
Càrrec: 7è Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea: Innovació i Cultura
PSC-CPNom: MARÍA ÁNGELES SARIÑENA HIDALGO
Càrrec: 8a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea: Participació i Relacions Ciutadanes
PSC-CPNom: MARÍA TERESA REVILLA SÁNCHEZ (MAITE)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea: Cultura Popular i Tradicional
PSC-CPNom: LAURA GARCÍA MANOTA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea: Igualtat
PSC-CPNom: CRISTÓBAL PLAZA LAO (CRIS)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea: Esports
PSC-CPNom: OLGA GÓMEZ FERNÁNDEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea:
PSC-CPNom: MARÍA DOLORES RAMOS ZAFRA (LOLA)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea:
ERC-AMNom: ANTONI GARCIA I ACERO (ERC / ESQUERRA)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea:
ERC-AMNom: ROSA BATALLA I PASCUAL (ERC / ESQUERRA)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea:
ERC-AMNom: JORGE GARCÍA I MUÑOZ (COQUE) (ERC / ESQUERRA)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea:
ERC-AMNom: LLUÏSA CARMONA I MARTÍNEZ (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea:
ERC-AMNom: XAVIER MOMBIELA I QUINTERO (JOVENT REPUBLICÀ)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea:
CsNom: MIGUEL GARCÍA VALLE
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea:
CsNom: CARMEN ESTEBAN FERNÁNDEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea:
CsNom: RAINALDO RUIZ NARVÁEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea:
CsNom: JESÚS AMADEO MARTÍN GONZÁLEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea:
LHECPECGNom: ANA M. GONZÁLEZ MONTES
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea:
LHECPECGNom: SERGIO MORENO RUIZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea:
LHECPECGNom: NÚRIA LOZANO MONTOYA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea:
PPNom: SONIA ESPLUGAS GONZALEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Barcelonès
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat