Ajuntament de Gurb

escut
 • Codi oficial estadístic: 0810000000
 • Adreça: Mas de l'Esperança, S/N
 • Codi postal i localitat: 08503 Gurb
 • Comarca: Osona
 • Població 2018: 2.654
 • Telèfon: 93-8860166
 • Fax: 93-8860047
 • NIF: P0809900D
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Josep Casassas Jordà
 • Adreça electrònica: gurb@diba.cat
 • Web: http://www.gurb.net
 • Horari d'atencio: tots els dies de 8h-15h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat