Ajuntament de Guardiola de Berguedà


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'or, un castell de sable obert acompanyat de 2 graelles de sable una a cada costat. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 14-DES-89
Data de publicació en el DOGC: 12-GEN-90
DOGC núm.: 1241
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, groga, amb una banda negra de gruix 1/6 de l'alçària del drap, i a cada costat una banda negra, de gruix 1/12, que li és pa-ral·lela, separada de la banda principal per un espai d'1/12.
Data d'aprovació: 13-ABR-94
Data de publicació en el DOGC: 25-ABR-94
DOGC núm.: 1888
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat