Ajuntament de Guardiola de Berguedà


Composició del Ple

Partit políticInformació
CiUNom: JOSEP PERE LARA TRISTANTE
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Hisenda, Promoció Econòmica, Obres i Serveis, Urbanisme, Ocupació i Ensenyament.
CiUNom: BORIS LAPUERTA COLL
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Cultura, Sanitat, , Medi Ambient, Camins i Festes,
CiUNom: MARC CALMET CALVERAS
Càrrec: 2n Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Governació, Joventut i Esports.
CiUNom: JOANA FREIXA CODINA
Càrrec: 3a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Serveis Socials, Entitats, Turisme i Comerç.
JXGNom: OLGA SAUS MARGINET
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea:
JXGNom: FERNANDO SAYES JATO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea:
JXGNom: SILVIA CAMPOY CURRIU
Càrrec: Regidora
Nomenament: 24-11-2017
Comarca: Berguedà
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat