Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, un món d'or cintrat de gules i creuat d'una creu grega patent d'or. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 12-MAI-83
Data de publicació en el DOGC: 06-JUL-83
DOGC núm.: 342
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat