Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola


Composició del Ple

Partit políticInformació
Sumem - AMNom: GEORGINA MERCADAL VIÑALS
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea: Governació, Hisenda, Comunicació, Transperència, Participació Ciutadana, Cultura
Sumem - AMNom: SÒNIA VALL I ALMOR
Càrrec: 1a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea: Medi Ambient, Protecció Civil, Igualtat de Gènere i Atenció a la Diversitat, Esports
Sumem - AMNom: ANAÏS LÒPEZ I ROIG
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea: Atenció a les Persones i Habitatgew, Ensenyament, Joventut, Sanitat, Mobilitat
Sumem - AMNom: JORDI MONNÉ I HERNÀNDEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea: Promoció Econòmica, Urbanisme, Equipaments, Serveis Públics
JUNTSNom: MARIO VENDRELL VIDAL
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea:
JUNTSNom: ANNA LLOBET SOLÉ (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea:
JUNTSNom: MANEL GARCIA SORIANO (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea:
JUNTSNom: ALBA LLOYS RODRÍGUEZ (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea:
JUNTSNom: DANIEL CAMERINO RODULFO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea:
PSC-CPNom: PABLO URBINA DE LA CRUZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea:
PSC-CPNom: DOLORS LARA RUIZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat