Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

escut
 • Codi oficial estadístic: 0809830008
 • Adreça: De Dalt, 16
 • Codi postal i localitat: 08253 Sant Salvador de Guardiola
 • Comarca: Bages
 • Població 2018: 3.168
 • Telèfon: 93-8358025
 • Fax: 93-8358236
 • NIF: P0809700H
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Georgina Mercadal Viñals
 • Adreça electrònica: st.salvador@diba.cat
 • Web: http://www.santsalvadordeguardiola.cat
 • Horari d'atencio: tots els dies de 9h a 14h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat