Patronat Museu de Granollers

  • Codi oficial estadístic: 0809613050
  • Adreça: Anselm Clavé, 40-42
  • Codi postal i localitat: 08400 Granollers
  • Comarca: Vallès Oriental
  • Telèfon: 938426840
  • NIF: P5809506H
  • President/Presidenta: Il.lm. Sr. Josep Mayoral Antigas
  • Tipus d'ens: Organisme Autònom
  • Ens del què depèn: Ajuntament de Granollers
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat