Ajuntament de Gironella


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'or, un sautor ple de gules acompanyat de 3 pinyes de sinople ben ordenades. Per timbre una corona de marquès.
Data d'aprovació: 03-ABR-86
Data de publicació en el DOGC: 21-MAI-86
DOGC núm.: 688
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, groga, amb una aspa vermella de braços de gruix 5/36 de l'alçària del drap, amb les tres pinyes verd fosc de l'escut posades amb la tija a dalt, cadascuna d'alçària 1/4 de la del drap i amplària 1/9 de la llargària del mateix drap, les dels costats equidistants de les vores superior i inferior i posades a 1/9 de les de l'asta i del vol respectivament, i la de baix centrada i posada a 1/16 de la vora inferior.
Data d'aprovació: 26-MAI-06
Data de publicació en el DOGC: 22-JUN-06
DOGC núm.: 4660
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat