Ajuntament de Gironella


Composició del Ple

Partit políticInformació
CiUNom: DAVID FONT SIMON
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Hisenda, Recursos Humans, Govern Obert i Ensenyament.
CiUNom: SÍLVIA CORBERA TORRENTBO
Càrrec: 1a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Entorn, Obres, Serveis, Barris i Colònies.
CiUNom: MARIA ÀNGELS SALLÉS PERARNAU
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Promoció Econòmica, Ocupació i Esports.
CiUNom: JOSEP MARIA CASTELLÀ ANTICH
Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Seguretat Ciutadana i Sostenibilitat.
CiUNom: M. TERESA TERRICABRES POUS
Càrrec: 4a Tinent d'Alcalde
Nomenament: 06-06-2016
Comarca: Berguedà
Àrea: Atenció a les persones i Salut Pública.
CiUNom: LLUÍS VALL CARRILLO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Cultura, Festes, Patrimoni, Comunicació i TIC.
CiUNom: DAVID SABORIDO GONZALEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Joventut i Promoció Turística.
CiUNom: ROGER BALLÚS NUÑEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea:
ERC-AMNom: ALBERT XOY SERRA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea:
ERC-AMNom: MARC ROJAS SAÑA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea:
ERC-AMNom: JOANA PONS SOTO
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat