Ajuntament de Gironella

escut
 • Codi oficial estadístic: 0809240003
 • Adreça: Plaça de la Vila, 13
 • Codi postal i localitat: 08680 Gironella
 • Comarca: Berguedà
 • Població 2018: 4.834
 • Telèfon: 93-8250033
 • Fax: 93-8250368
 • NIF: P0809100A
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. David Font Simon
 • Adreça electrònica: gironella@gironella.cat
 • Web: http://www.gironella.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat