Ajuntament de Fonollosa

escut
 • Codi oficial estadístic: 0808470005
 • Adreça: Església, s/n
 • Codi postal i localitat: 08259 Fonollosa
 • Comarca: Bages
 • Població 2019: 1.453
 • Telèfon: 93-8366005
 • Fax: 93-8366005
 • NIF: P0808300H
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Eloi Hernàndez Mosella
 • Adreça electrònica: fonollosa@diba.cat
 • Web: http://www.fonollosa.cat
 • Previsió setmanal: Meteo.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat