Ajuntament de Fogars de la Selva


Composició del Ple

Partit políticInformació
IFNom: JOSEP VILÀ CAMPS
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Selva
Àrea:
IFNom: JOSEP LLOPART MERCADER
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Selva
Àrea:
IFNom: ALICIA VILÀ PAGESPETIT
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Selva
Àrea:
IFNom: JOAN ANTONI CANO CAMPS
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Selva
Àrea:
IFNom: ANNA XAMANÍ MERCADER
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Selva
Àrea:
IFNom: FRANCISCO CASTRO MEDINA
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Selva
Àrea:
AF-CPNom: JOSÉ VISIEDO PALOMARES
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Selva
Àrea:
AF-CPNom: VIOLETA PELÁEZ SÁNCHEZ
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Selva
Àrea:
ERC-AMNom: JORDI VILA I CARRASCO
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Selva
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat