Ajuntament de Fogars de la Selva


Composició del Ple

Partit políticInformació
IFNom: JOSEP VILÀ CAMPS
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Selva
Àrea: Pagesia, Boscos, Indústria, Comerç, Turisme, i Brigada d'Obres.
IFNom: JOSEP LLOPART MERCADER
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Selva
Àrea: Benestar Social i Hisenda.
IFNom: ALÍCIA VILÀ PAGESPETIT
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Selva
Àrea: Ensenyament i Cultura.
IFNom: JOAN ANTONI CANO CAMPS
Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Selva
Àrea: Urbanisme i Transport.
IFNom: ANNA XAMANÍ MERCADER
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Selva
Àrea: Sanitat i Medi Ambient.
IFNom: MARIANO ROMERO TABUENCA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Selva
Àrea: Seguretat Ciutadana i Festes.
IFNom: FRANCISCO CASTRO MEDINA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Selva
Àrea: Esports, Joventut i Festes.
AFNom: JOSÉ VISIEDO PALOMARES
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Selva
Àrea:
AFNom: VIOLETA PELÁEZ SÁNCHEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Selva
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat