Ajuntament de Fogars de la Selva

escut
 • Codi oficial estadístic: 0808260009
 • Adreça: Plaça de la Vila, s/n
 • Codi postal i localitat: 08495 Fogars de la Selva
 • Comarca: Selva
 • Població 2018: 1.467
 • Telèfon: 972-864973
 • Fax: 972-865284
 • NIF: P0808100B
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Josep Vilà Camps
 • Adreça electrònica: fds.ajuntament@diba.cat
 • Web: http://www.fogarsdelaselva.org/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat