Ajuntament d'Esplugues de Llobregat


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, una mà d'argent una mà destra palmellada d'argent; el peu d'or, 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 16-JUN-83
Data de publicació en el DOGC: 22-JUL-83
DOGC núm.: 347
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blava, amb una mà destra palmellada blanca, d'alçada 5/7 de la del drap i amplada 1/4 de la del mateix drap, al centre.
Data d'aprovació: 14-NOV-05
Data de publicació en el DOGC: 30-NOV-05
DOGC núm.: 4521
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat