Ajuntament d'Esplugues de Llobregat


Composició del Ple

Partit políticInformació
PSC CPNom: PILAR DÍAZ ROMERO
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Política de Dones i Usos del Temps, Innovació, Projecció Ciutat, Qualitat Democràtica
PSC-CPNom: EDUARD SANZ GARCÍA
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Territori i Sostenibilitat, Polítiques Socials d'Habitatge
PSC-CPNom: SARA FORGAS UBEDA
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Comunicació, Drets Socials i Polítiques de Familia, Gent Gran i Infancia, Promoció de la Salut
PSC-CPNom: MONTSERRAT ZAMORA ANGULO
Càrrec: 3a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Participació,Economia i Treball, Esports
PSC-CPNom: OLIVER JOSÉ PEÑA ESTEVÉZ
Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Transició Ecològica, Benestar Animal, Interculturalitat i Nova Ciutadania
PSC-CPNom: MANUEL POZO LÓPEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Comerç i Consum
PSC-CPNom: MARIA ISABEL (MARIBEL) AGUILERA MULERO
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Turisme, Cultura i Memòria Històrica
PSC-CPNom: FRANCISCO JAVIER GIMÉNEZ GONZÁLEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Usos de l'Espai Públic, Protecció Civil
PSC-CPNom: MONTSERRAT PÉREZ ESCOBAR
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Educació
PSC-CPNom: JOAN MARÍN MAESTRE (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Polítiques de Joventut i Intercanvis Internacionals
PSC-CPNom: CLAUDIA ACEBRÓN MORALES
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Drets Civils, Cooperació al Desenvolupament, Promoció de la Pau
ERC - GxE - AMNom: ORIOL TORRAS I PLANAS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC - GxE - AMNom: HERMÍNIA VILLENA I COLLADO (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC - GxE - AMNom: JUAN CARLOS SILLERO I VERA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC - GxE - AMNom: MARTA ALARCÓN I PUERTO
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
EaCP-ECGNom: JORDI PEREZ PINEDA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
EaCP-ECGNom: DOLORES CASTRO LEIVA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
EaCP-ECGNom: JORDI RAMOS PRADELLS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
CsNom: JULIO ROLDAN MORENO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
CsNom: GEMMA GARCIA CEJAS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
PPNom: MARCOS SANCHEZ SILES
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat