Ajuntament de Dosrius

escut
 • Codi oficial estadístic: 0807520002
 • Adreça: St. Antoni, 1
 • Codi postal i localitat: 08319 Dosrius
 • Comarca: Maresme
 • Població 2019: 5.481
 • Telèfon: 93-7918014
 • Fax: 93-7919080
 • NIF: P0807400G
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Sílvia Garrido Galera
 • Adreça electrònica: dosrius@dosrius.cat
 • Web: http://www.dosrius.cat
 • Horari d'atencio: De dilluns a divendres 9/13,30; dijous 17/21
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat