Ajuntament de Cornellà de Llobregat


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'or, 4 pals de gules; ressaltant sobre el tot un corn de caça d'atzur cordonat de sable. Per timbre una corona mural de ciutat.
Data d'aprovació: 12-JUL-88
Data de publicació en el DOGC: 29-JUL-88
DOGC núm.: 1024
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat